ส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์ มีหุ้นกู้เสนอขาย 4 บริษัท คือ CPF CI GLOCON และ PF

504 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์ มีหุ้นกู้เสนอขาย 4 บริษัท คือ CPF CI GLOCON และ PF

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท เปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่ 21 – 25 และ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคมที่จะถึงนี้ โดยมีธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยดังนี้  

-  อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - 5 คงที่ ปีละ 4.50%  
-  อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6 - 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread 3.14% ต่อปี และ (ค) อัตรา 0.25% ต่อปี
-  อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26-50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread 3.14% ต่อปี และ (ค) อัตรา 1.00% ต่อปี
-  อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread 3.14% ต่อปี และ (ค) อัตรา 2.00% ต่อปี

สำหรับเงื่อนไขการจองซื้อ ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท 


ขณะเดียวกัน บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) ได้เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน 2 ชุด วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ดังนี้

ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ยปีละ 6.50% วงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อเรียบร้อยแล้ว ช่วงวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไป โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ หลักประกัน คือ หุ้นสามัญของ บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND) มูลค่า 900 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงอัตราส่วนมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันต่อหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.80 เท่า ของหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ และหากมูลค่าหลักประกันต่ำกว่า 1.60 เท่า บริษัทจะดำเนินการเพื่อไม่ให้มูลค่าหลักประกันต่ำกว่า 1.80 เท่า

ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยปีละ 6.90% วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์นี้ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า, บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ ประเทศไทย, บมจ. หลักทรัพย์ เคทีบี ประเทศไทย, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก, บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย ซีมิโก้, บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับหลักประกัน จะประกอบด้วย ที่ดินเปล่า มูลค่าประเมินรวม 976 ล้านบาท ร่วมด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่าประเมินรวม 670 ล้านบาท และห้องชุด มูลค่าประเมินรวม 653 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงอัตราส่วนมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันต่อหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.10 เท่า

ขณะที่เงื่อนไขการจองซื้อ ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท 


ด้าน บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (GLOCON) เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 7.25% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน วงเงินรวมไม่เกิน 300 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์นี้ โดยมี บมจ.หลักทรัพย์ บียอนด์ และ บมจ. หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด และ บมจ.หลักทรัพย์คันทรี่ กรู๊ป หรือชื่อใหม่ ไพ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ หลักประกัน คือ หุ้นสามัญของบริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด และ บริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1.25 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขาย ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ โดยใช้เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้

สำหรับเงื่อนไขการจองซื้อ ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท


ส่วน บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ (CI) เสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 6.95% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน วงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์นี้ โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย 

สำหรับเงื่อนไขการจองซื้อ ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้