ช่วงปักษ์แรกเดือนมีนาคมนี้ จะมีการเสนอขายหุ้นกู้ 6 บริษัท คือ ASP KTZ SCGC SIRI TNITY และ TRUE

479 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ช่วงปักษ์แรกเดือนมีนาคมนี้ จะมีการเสนอขายหุ้นกู้ 6 บริษัท คือ ASP KTZ SCGC SIRI TNITY และ TRUE


บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (ASP) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.00% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท สำหรับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 มีนาคมนี้  โดยมี บล. เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

สำหรับเงื่อนไขการจองซื้อ ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท


ด้าน บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน 2 ชุด แต่จำกัดวงเฉพาะนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ วงเงินรวมไม่เกิน 400 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ดังนี้

ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.20%
ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 11 เดือน 28 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.80%

โดยพร้อมเปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่  3 – 4  มีนาคม และ  7– 8  มีนาคมนี้  ผ่าน บล.ทรีนีตี้ ซึ่งเป็นทั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

สำหรับเงื่อนไขการจองซื้อ ขั้นต่ำ 500,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ยกเว้นกรณี Roll- over จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท


ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ (KTZ) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 1.65% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน วงเงินรวมไม่เกิน 700 ล้านบาท เฉพาะนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่  7– 9  มีนาคมนี้  ผ่านบริษัทฯ เอง โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

สำหรับเงื่อนไขการจองซื้อ ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท


ส่วน บมจ.แสนสิริ (SIRI) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.75% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อวันที่  8 – 10 มีนาคมนี้  โดยมีธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์,  ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย), ธนาคารทหารไทยธนชาต, บมจ.หลักทรัพย์เกียรตินาคิน ภัทร, บล.กรุงไทย ซีมิโก้, บล.เอเซีย พลัส และ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งธนาคารกรุงไทย จะรับหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มด้วย 

และแน่นอนว่า เงื่อนไขในการจองซื้อขั้นต่ำ กำหนดไว้ที่ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท


ขณะเดียวกัน บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแนวคิดของบริษัทแม่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) จะออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2.75% ทุก 3 เดือน วงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ของ SCC แบ่งขายเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 เสนอขายผู้ถือหุ้นกู้ SCC224A ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม ในสัดส่วน 1 หุ้นกู้เดิม ต่อ 1  หุ้นกู้ใหม่ จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท)
ช่วงที่ 2 เสนอขายผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกโดย บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) หรือ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
ช่วงที่ 3 เสนอขายนักลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะมีธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะรับหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มด้วย 


ส่วน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน 4 ชุด วงเงินรวมไม่เกิน 1.8 แสนล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ดังนี้

ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.20%
ชุดที่ 2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.55%
ชุดที่ 3 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด อายุ 5 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ยปีละ 4.25%
ชุดที่ 4 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ยปีละ 4.00% 

กำหนดเปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคมนี้  โดยมี ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  สำหรับเงื่อนไขการจองซื้อ ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทPowered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้