บลจ.อเบอร์ดีน เปิดขาย IPO กองทุน ABINNO ลงทุนนวัตกรรมทั่วโลก 28 ก.พ.-11 มี.ค.

468 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บลจ.อเบอร์ดีน เปิดขาย IPO กองทุน ABINNO ลงทุนนวัตกรรมทั่วโลก 28 ก.พ.-11 มี.ค.

เพราะนวัตกรรมกลายเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลก ทำให้การลงทุนในนวัตกรรมที่สามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดกลายเป็นธีมการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า ในระยะต่อไป ดังนั้น บลจ.อเบอร์ดีน (abrdn) จึงเปิดตัวกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์ (ABINNO) รวดเดียว 2 กอง แบบสะสมมูลค่า (ABINNO -A) กับแบบเพื่อการออม (ABINNO-SSF) กำหนดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 11 มีนาคมนี้ โดยสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

ทั้งนี้ กองทุน ABINNO ทั้ง 2 กอง มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equities Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศ ลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO โดยกองทุนจะลงทุนในรูปสกุลเงิน USD และจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่่ากว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAVs) 

ขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินกองทุน ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัททุกขนาดที่มีโมเดลธุรกิจ (business model) ด้านนวัตกรรม หรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมทุกรูปแบบ ที่มีผลต่อกิจกรรมในการด่าเนินชีวิตของมนุษย์ ครอบคลุม 5 ด้าน คือ การดูแลชีวิตและสุขภาพ (How we live) การสร้างสิ่งต่าง ๆ (How we make) การออมเงินและการใช้จ่าย (How we save and spend) การท่างาน (How we work) และการด่าเนินชีวิต (How we play) โดยเกณฑ์ลงทุน จะมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีการใช้นวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และมีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต (Disruptive) และเพื่อป้องกันไม่ให้พอร์ตลงทุนกระจุกตัวจนเกินไป จะกระจายการลงทุนออกไปในหุ้นจำนวน 30-50 บริษัท ครอบคลุมหุ้นทุกขนาด ทั้งในตลาดเกิดใหม่ และตลาดพัฒนาแล้ว

ขณะเดียวกัน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ทั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อการลงทุนด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุน มุ่งหวังให้ผลดำเนินงานสูงกว่าดัชนีชี้วัด (benchmark) ซึ่งจะใช้ดัชนี MSCI AC World Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค่านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค่านวณผลตอบแทน เนื่องจากกองทุนหลักเพิ่งเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้ยังไม่มีข้อมูลผลดำเนินงาน  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้