ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TEGH) ยื่นไฟลิ่งขายหุ้น IPO จำนวน 324 ล้านหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

733 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TEGH) ยื่นไฟลิ่งขายหุ้น IPO จำนวน 324 ล้านหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย (KS) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TEGH) เปิดเผยว่า ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา 

โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวนไม่เกิน 324 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจการเกษตร แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 270 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นเดิม SK INTERTRADE PTE.LTD จำนวนไม่เกิน 54 ล้านหุ้น  โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ TEGH ทำธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ  ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ และธุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการกากอินทรีย์ ผ่านการดำเนินงานของบริษัทย่อย จำนวน 11 บริษัท และธุรกิจร่วมค้าอีก 1 บริษัท


ขณะที่นางสาวสุธางค์ คนศิลป กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ (TNITY) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกราย กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ มีรายได้มาจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติเป็นหลัก โดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ผลิตยางล้อชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับผลดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา (2562-2564) กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม อยู่ที่ 8,091.40 ล้านบาท 8,196.25 ล้านบาท และ 11,087.76 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 52.65 ล้านบาท 37.65 ล้านบาท และ 562.64 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งการที่กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 524.99 ล้านบาท สอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 


ส่วนนายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TEGH เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการระดมทุนว่า จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้ลงทุนในโครงการในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ TEGH กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้