บลจ.ทีเอ็มบี อีสต์สปริง เปิดขาย IPO กองทุนเน้นลงทุนหุ้นเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก 30 มี.ค. - 7 เม.ย.

660 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บลจ.ทีเอ็มบี อีสต์สปริง เปิดขาย IPO กองทุนเน้นลงทุนหุ้นเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก 30 มี.ค. - 7 เม.ย.

เพื่อเกาะกระแสการลงทุนที่มีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดด สอดรับกับกระแสโลกสีเขียว บลจ.ทีเอ็มบี อีสต์สปริง (TMBAM-ES) เตรียมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Circular Economy (TMB-ES-CIRCULAR) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายนนี้ โดยไม่กำหนดเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำแต่อย่างใด   

ซึ่งกองทุน TMB-ES-CIRCULAR จะลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน Robeco Circular Economy Equities ชนิดหน่วยลงทุน Share class I  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAVs) ของกองทุนรวม โดยมี Robeco Institutional Asset Management B.V. เป็นผู้บริหารจัดการลงทุน

ทั้งนี้ กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีรูปแบบธุรกิจที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการผลิตและการบริโภคสินค้าเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สอดรับกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีส่วนช่วยลดปริมาณขยะ การพัฒนาวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขณะเดียวกัน กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารทุน หุ้นกู้แปลงสภาพ พันธบัตร ตราสารตลาดเงิน หน่วยของ UCITS หรือ UCI และอนุพันธ์อื่นๆ ทั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนด้วย    

สำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุน มุ่งหวังให้ผลดำเนินงานเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด คือ MSCI World Index TRN 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้