ผู้ถือหุ้น UREKA อนุมัติออกหุ้นกู้แปลงสภาพวงเงิน 1,000 ล้านบาท รองรับแผนขยายธุรกิจใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน

689 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผู้ถือหุ้น UREKA อนุมัติออกหุ้นกู้แปลงสภาพวงเงิน 1,000 ล้านบาท รองรับแผนขยายธุรกิจใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน

นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ยูเรกา ดีไซน์ (UREKA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้แปรสภาพ (Convertible Debenture) มูลค่าไม่เกิน 1 พันล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) เพื่อนำไปใช้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และยกระดับขีดความสามารถในการรองรับการขยายตัวของกลุ่มบริษัทฯ  (Scalability) รวมถึงเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ (High business growth) เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ มีการกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ว่า จะต้องไม่ตํ่ากว่า 90% ของราคาตลาด โดยราคาตลาดจะคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน แต่ต้องไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ

อย่างไรก็ตาม หากราคาแปลงสภาพที่คํานวณข้างต้นตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทําให้การคํานวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยังอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 90.84 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 408.78 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 499.62 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 363.36 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย

โอกาสนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร UREKA ได้กล่าวถึงแผนดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วยว่า บริษัทฯเตรียมเพิ่มกำลังผลิตของ บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (A.P.W.) ผู้ผลิตและจําหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิลให้โตขึ้นเท่าตัว จากที่มีกำลังการผลิตปัจจุบันราว 40% เป็น 80% ให้สอดรับกับคำสั่งซื้อที่มีเข้ามาจากทั้งในและต่างประเทศ สร้างฐานรายได้ให้มากขึ้น ช่วยผลักดันธุรกิจเข้าสู่โหมดการเติบโตรอบใหม่ หลังจากผลดำเนินงานปีที่ผ่านมาพลิกมีกำไรครั้งแรกในรอบ 3 ปี โดยมีกำไรสุทธิ 19.56 ล้านบาท

ส่วนโครงการน้ำประปาของ บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด  ซึ่งล่าสุดได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท โมเดิร์น ซินเนอร์ยี่ จำกัด พร้อมขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนุนรายได้ประจำ (Recurring Income) เพิ่มขึ้นปีละ 80 ล้านบาท เพราะบริษัทฯ ได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปา และได้รับอนุญาตให้จำหน่ายน้ำประปาระยะเวลาสูงสุด 20 ปี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้