LHFund เปิดขาย IPO Trigger Fund เน้นลงทุน BLOCKCHAIN 18 - 26 เม.ย.นี้

829 จำนวนผู้เข้าชม  | 

LHFund เปิดขาย IPO Trigger Fund เน้นลงทุน BLOCKCHAIN 18 - 26 เม.ย.นี้


เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนแบบมีเป้าหมาย ผ่านการลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน (Blockchain) และสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ซึ่งมีโอกาสเติบโตก้าวกระโดด ภายในระยะเวลาไม่นาน บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFund) เตรียมเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิด แอลเอช บล็อกเชน (LHBLOCKCHAIN) ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 เมษายนนี้ โดยมีเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท  

ทั้งนี้ กองทุน LHBLOCKCHAIN มีลักษณะเป็น Trigger Fund ที่พร้อมยกเลิกกองทุน เมื่อผ่านระยะเวลาการลงทุน 8 เดือน หรือเมื่อมูลค่าของหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าหน่วยละ 10.80 บาท คิดเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัติ ไม่ต่ำกว่าหน่วยละ 10.70 บาท

สำหรับนโยบายการลงทุน กองทุนนี้จะลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ครอบคลุมหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หน่วย CIS) กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ รวมถึงตราสารอื่นๆ ที่ได้ผลประโยชน์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain และธุรกิจที่มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้ประโยชน์ อย่างธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละชนิดได้ในสัดส่วน 0 - 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAVs) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุน และสภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

ขณะเดียวกัน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ทั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อการลงทุนด้วย 

ในเบื้องต้น กองทุนมีการลงทุนเกินกว่า 20% ของ NAVs ใน 2 กองทุน คือ กองทุน Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc เป็นกองทุนอีทีเอฟ จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นลอนดอน มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบบล็อกเชนทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CoinShares Blockchain Global Equity Index

ส่วนอีกกองทุน คือ กองทุน VanEck Digital Transformation ETF เป็นกองทุนอีทีเอฟ จดทะเบียนซื้อขายในตลาด NASDAQ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบ หรือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Transformation) โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MVIS Global Digital Assets Equity Index  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้