บลจ.กรุงศรี เปิดขาย IPO กองทุนหุ้นยั่งยืนทั่วโลก KFESG 2 แบบ RMF SSF ระหว่าง 6-12 ก.ย.นี้

1857 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บลจ.กรุงศรี เปิดขาย IPO กองทุนหุ้นยั่งยืนทั่วโลก KFESG 2 แบบ RMF SSF ระหว่าง 6-12 ก.ย.นี้

การที่แนวโน้มตลาดหุ้นทั่วโลกน่าจะใกล้ก้าวผ่านจุดต่ำสุดได้แล้ว ประกอบกับใกล้ถึงเวลาที่มนุษย์เงินเดือนจะต้องวางแผนภาษี ทำให้ บลจ.กรุงศรี เล็งเห็นโอกาสในการลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่เป็นกระแสการลงทุนของโลกยุคใหม่ ในธีม "ยั่งยืน (Sustainable)" จึงตัดสินใจเปิดตัวกองทุนเปิด กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth ใน 2 แบบ คือ เพื่อการออม (KFESG-SSF) และเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFESG-RMF) กำหนดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 6 – 12 กันยายนนี้ โดยกำหนดเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท   

ทั้งนี้ กองทุน KFESG ทั้ง 2 แบบ จะลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD ซึ่งบริหารจัดการโดย Alliance Bernstein (Luxembourg) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAVs) ส่วนที่เหลือเปิดกว้างสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ รวมถึงหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ และตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือมีอันดับต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (derivative) หรืออาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนได้ด้วย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

สำหรับแนวทางการลงทุนของกองทุนหลัก จะเน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance : ESG) เน้นใน 3 ธีมการลงทุนแห่งความยั่งยืน คือ สภาวะอากาศ (Climate) สุขภาพ (Health) และการเสริมสร้างบทบาทและความเท่าเทียมในสังคม (Empowerment) ที่จะสร้างโอกาสเติบโตอย่างแตกต่างในระยะยาว ทำให้ไม่ต้องกังวลกับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ และเศรษฐกิจแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม ธีมการลงทุนแบบยั่งยืนข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ขึ้นอยู่กับผลการวิจัยของผู้จัดการการลงทุนของ AB Sustainable Global Thematic Portfolio ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก คัดเลือกหุ้นทั้งแบบ “Top-Down” และ “Bottom-Up” เพื่อสร้างผลตอบแทนทางการเงินให้สูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) ที่อ้างอิงจากดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) ดูได้จากผลดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี และ 3 ปี ซึ่งกองทุน AB Sustainable Global Thematic Portfolio สามารถสร้างผลตอบแทนได้ 9.3% และ 8.5% สูงกว่าดัชนีอ้างอิงที่ทำผลตอบแทนได้ 7.0% และ 6.2% ตามลำดับ จะมียกเว้นในช่วง 1-2 ปีนี้ ที่กองทุนหลักมีผลขาดทุน 21.9% มากกว่าดัชนีอ้างอิงที่มีผลขาดทุนแค่ 15.7%

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้