LHFund เสนอขาย IPO กองทุน LHPRAFUI จำกัดเฉพาะรายใหญ่พิเศษ 13-15 ก.ย.นี้

1745 จำนวนผู้เข้าชม  | 

LHFund เสนอขาย IPO กองทุน LHPRAFUI จำกัดเฉพาะรายใหญ่พิเศษ 13-15 ก.ย.นี้

เพื่อหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว โดยไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของเศรษฐกิจและตลาดการเงิน ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ รวมถึงความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFund) ตัดสินใจเปิดตัวกองทุนเปิด แอล เอช ไพรเวท เรียลแอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (LHPRAFUI) ใน 2 แบบ คือ ชนิดสะสมมูลค่า (LHPRAFUI-A) และชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดจ่ายเงินปันผลรายไตรมาส (LHPRAFUI-D) กำหนดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายนนี้ โดยกำหนดเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท    

ทั้งนี้ กองทุน LHPRAFUI ทั้ง 2 แบบจะลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Brookfield Private Real Assets QIAIF Fund ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งบริหารจัดการโดย Brookfield Asset Management โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAVs) ส่วนที่เหลือเปิดกว้างสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการได้อีกด้วย แต่ต้องไม่เกิน 20% ของ NAVs

นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (derivative) หรืออาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนได้ด้วย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

สำหรับแนวทางการลงทุนของกองทุนหลัก จะเน้นลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีสภาพคล่องต่ำ (เรียกการลงทุนในส่วนนี้ว่า “Private Portfolio”) และในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (เรียกการลงทุนในส่วนนี้ว่า Public Liquidity Portfolio) ซึ่งผู้จัดการลงทุนจะใช้หลักการบริหารพอร์ตลงทุนแบบ Asset Allocation Portfolio เพื่อความยืดหยุ่นในการกำหนดน้ำหนักการลงทุนของสินทรัพย์แต่ละชนิดในกลุ่มของ Real Assets ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละช่วงเวลาภายใต้ สถานการณ์ตามดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนทางการเงินให้ดีที่สุดในระยะยาว เนื่องจากกองทุนหลักเน้นลงทุนใน private investment จึงทำให้ไม่มีดัชนีชี้วัดที่สะท้อนผลการดำเนินงานของกองทุนหลักได้อย่างเหมาะสม

สำหรับการขายคืนหน่วยลงทุน กำหนดไว้เป็นรายไตรมาส ทุกวันทำการแรกของเดือน มกราคม เมษายน กรกฏาคม และตุลาคม ของทุกปี โดยผู้ลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตามกำหนดการที่กำหนด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้