17-21 ต.ค. นี้ จะมีการขายหุ้นกู้ 7 บริษัท JKN NRF KUN ETE ให้ดอกสูง 6-7% เทียบกับอายุหุ้นกู้ 2-3 ปี

2491 จำนวนผู้เข้าชม  | 

17-21 ต.ค. นี้ จะมีการขายหุ้นกู้ 7 บริษัท JKN NRF KUN ETE ให้ดอกสูง 6-7% เทียบกับอายุหุ้นกู้ 2-3 ปี

NRF เตรียมขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 6 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 6.75% ระหว่าง 17–19 ต.ค.นี้

บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 6.75% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคมนี้ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 6 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม (KPMS) บมจ.หลักทรัพย์ ดาโอ ประเทศไทย (DAOL) บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ประเทศไทย (UOBKH) บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป ประเทศไทย (PLS) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส- ซีไอเอ็มบี ประเทศไทย (BGS-CIMBS) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล (ASL) โดยมี บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยกำหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท  

สำหรับวัตถุประสงค์ในการขายหุ้นกู้ครั้งนี้  NRF มีแผนนำเงินทุนวงเงินรวมไม่เกิน 1,300 ล้านบาท (นับรวมหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 300 ล้านบาท) ไปใช้ขยายธุรกิจเป็นหลัก แบ่งเป็นลงทุนในโรงงานซอส 200 ล้านบาท ขยายธุรกิจออนไลน์ 600 ล้านบาท และลงทุนในกองทุน Unovis, บริษัท Big Idea Venture และกองทุน New Protein Fund I รวมทั้งสิ้น 110 ล้านบาท ส่วนเงินที่เหลือ 390 ล้านบาท จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

อย่างไรก็ตาม ทาง NRF ไม่มีการดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งองค์กร และหุ้นกู้ แต่อย่างใด

JKN เตรียมขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ย 7% ดีเดย์ 17–19 ต.ค. นี้

บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN) พร้อมเสนอขายหุ้นไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 7.00% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคมนี้ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 400 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดภายในเดือนธันวาคม ผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ (DAOL) ที่เป็นทั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพียงรายเดียว โดยกำหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท  

ทั้งนี้ ทาง JKN ไม่มีการดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งองค์กร และหุ้นกู้ แต่อย่างใด
LOTUS’S เตรียมขายหุ้นกู้ 4 รุ่น จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 4% ระหว่าง 17–19 ต.ค.นี้

บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเท็ม (LOTUS’S) พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 2.81% อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.25% อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.55% และอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 4.00% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 17 –19 ตุลาคมนี้ คิดเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2.5 หมื่นล้านบาท เพื่อนำไปชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยการเสนอขายนักลงทุนรายใหญ่พิเศษจะดำเนินการผ่านผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 3 ราย คือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB) บมจ. ธนาคารทีเอ็มบี ธนชาต (ttb) และ บมจ. ธนาคารยูโอบี ไทย (UOBTH) ขณะที่การเสนอขายนักลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนสถาบัน จะดำเนินการผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 ราย คือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL) บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และ บมจ. หลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร (KKPS) โดยมี บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) รับหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยกำหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท  

ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากทริส เรทติ้ง ที่ "A+" แนวโน้ม "คงที่"  

KUN เตรียมขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 9 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 7% ระหว่าง 18–20 ต.ค. นี้

บมจ. วิลล่า คุณาลัย (KUN) พร้อมเสนอขายหุ้นไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 7.00% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคมนี้ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 440 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนซื้อที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการในอนาคตราว 200 ล้านบาท และชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระวันที่ 23 เมษายนปีหน้ารวม 150 ล้านบาท ที่เหลือ 90 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 3 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ (BBS) บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (MPS) และ บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ประเทศไทย (UOBKH) โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASPS) ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยกำหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท   

ทั้งนี้ องค์กรได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากทริส เรทติ้ง ที่ "BB" แนวโน้ม "ลบ" แต่ไม่มีการจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้

ส่วน ETE เตรียมขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 9 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 7% ระหว่าง 20-21 และ 25 ต.ค. นี้

บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETE) พร้อมเสนอขายหุ้นไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 6.50% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 20 – 21 และ 25 ตุลาคมนี้ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนโรงไฟฟ้าโครงการใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 3 ราย คือ บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ (DAOL) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ (AWS) และ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี ประเทศไทย (CGS-CIMBS) โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASPS) ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยกำหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท   

ทั้งนี้ ทาง ETE ไม่มีการดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งองค์กร และหุ้นกู้ แต่อย่างใดMTC เตรียมขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี และ 3 ปีครึ่ง จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 4% ระหว่าง 21 และ 25–26 ต.ค. นี้

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 รุ่น อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 3.65% และอายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีละ 4.00% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้กับนักลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 21 และ 25–26 ตุลาคมนี้ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (นับรวมหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 2,000 ล้านบาท) เพื่อนำไปชําระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 2,163.40 ล้านบาท ที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 ราย คือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL) บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย (YUANTA) โดยมี บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) รับหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยกำหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท  

ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากทริส เรทติ้ง ที่ "BBB+" แนวโน้ม "คงที่"  ขณะเดียวกัน TSE เตรียมขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ย 5.10% ระหว่าง 21 และ 25–26 ต.ค. นี้

บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) พร้อมเสนอขายหุ้นไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยปีละ 5.10% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 และ 25–26 ตุลาคมนี้ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 2,350 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระในเดือนตุลาคมนี้ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 8 ราย ได้แก่ บมจ. หลักทรัพย์ ดาโอ ประเทศไทย (DAOL) บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน (CNS) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ (BBS)  บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง (KTX) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย (YUANTA) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (ASPS) และ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย โดยกำหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท   

ทั้งนี้ องค์กรได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากทริส เรทติ้ง ที่ "BBB-" แนวโน้ม "คงที่" แต่ไม่มีการจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้

 

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้