UBA นับหนึ่งแผนขาย IPO 170 ล้านหุ้น มีโควต้าให้ผู้ถือหุ้น NWR+SE รวม 25.5 ล้านหุ้น

2403 จำนวนผู้เข้าชม  | 

UBA นับหนึ่งแผนขาย IPO 170 ล้านหุ้น มีโควต้าให้ผู้ถือหุ้น NWR+SE รวม 25.5 ล้านหุ้น

นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนของ UBA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย UBA เตรียมยื่นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 50 สตางค์ คิดเป็นสัดส่วน 28.33% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) กลุ่มบริการ

ทั้งนี้ UBA ทำธุรกิจให้บริการจัดการน้ำ เดินระบบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร (Integrated Operation & Maintenance - IOM) พร้อมทั้งให้บริการคำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมการให้บริการ 3 งาน ได้แก่ งานระบบบำบัดน้ำเสีย อุโมงค์ระบายน้ำ และระบบน้ำประปา
"ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการจัดการน้ำเสียเอกชนรายใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร และยังเป็นผู้ให้บริการงานบริหารจัดการเดินระบบ และบำรุงรักษาอุโมงค์ระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานคร โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินการโครงการให้กับกรุงเทพมหานครมาต่อเนื่องแล้ว 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,000 ล้านบาท โดยมีงานอยู่ระหว่างการดำเนินการ (Backlog) สิ้นไตรมาส 2 ปีนี้ มูลค่ารวมกว่า 1,616 ล้านบาท ที่สำคัญ บริษัทยังมีแผนจะขยายงานด้านการให้บริการงานด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์ เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริการที่ครบวงจร และเพิ่มโอกาสขยายงานด้าน IOM ให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นให้สูงขึ้น" ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้ให้เห็นจุดแข็งของ UBA  

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 ราย คือ บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ (NWR) และ บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น (SE) ทำให้มีแผนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering) และมีรายชื่อผู้ถือหุ้นถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ เพราะจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XB วันที่ 2 พฤศจิกายน

โดย NWR กำหนดจำนวนหุ้นรวมไม่เกิน 15.3 ล้านหุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น NWR ในสัดส่วน 168.9857 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ UBA 

ส่วน SE กำหนดจำนวนหุ้นรวมไม่เกิน 10.2 ล้านหุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น SE ในสัดส่วน 64.2342 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ UBA

โอกาสนี้ นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA) ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ว่า จะนำไปลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าและบริการใหม่ รวมถึงลงทุนซื้อและปรับปรุงเครื่องจักร ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ จากการมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง เพิ่มโอกาสในการรับงานโครงการขนาดใหญ่ ผลักดันการเติบโตในอนาคตให้แข็งแกร่ง โดยเฉพาะโอกาสขยายงานเพิ่มเติมสู่โครงการอุโมงค์ระบายน้ำ และโครงการระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีแผนขยายการลงทุนต่อเนื่องถึงปี 2580 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความสำเร็จของบริษัทฯ อีกด้วย
สำหรับผลดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด (2562 – 2564) UBA มีการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวม 432.40 ล้านบาท 532.69 ล้านบาท และ 533.59 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 18.30 ล้านบาท 43.43 ล้านบาท และ 52.35 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนผลดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้รวม 327.18 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 30.83 ล้านบาท

"การได้รับงานจากกรุงเทพมหานคร ถือเป็นปัจจัยผลักดันให้บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่องตลอด 3-4 ปีนี้ โดยบริษัทฯ ได้สัญญาโครงการบริหารจัดการน้ำ เดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร (IOM) ในโครงการโรงบำบัดน้ำเสีย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4 ในปี 2563 รวมถึงโครงการเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพดินแดง ระยะที่ 4 ในปี 2564 ต่อเนื่องด้วยสัญญาโครงการเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงมักกะสันสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 3 ในปี 2564 อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้มีความหลากหลาย และลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากจนเกินไป ทำให้ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ เริ่มขยายงานไปยังกลุ่มลูกค้าอื่นๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรมแล้ว" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร UBA สรุปประเด็น


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้